Tata Tertib Pembekalan KKN-T Angkatan I T.A. 2019/2020


 10 Maret 2020

Berikut ini merupakan tata tertib pembekalan peserta KKN-T, antara lain:

 1. Peserta KKN-Tematik wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembekalan, dari awal sampai akhir.
 2. Peserta KKN-Tematik wajib berpakaian rapi dan sopan serta menggunakan jas almamater selama mengikuti pembekalan.
 3. Peserta KKN-Tematik wajib berada di dalam ruangan 15 menit sebelum materi dimulai dan wajib menandatangani daftar hadir.
 4. Peserta KKN-Tematik yang terlambat tidak diizinkan untuk menandatangani daftar hadir.
 5. Peserta KKN-Tematik wajib membawa tumbler (tempat air minum).
 6. Peserta KKN-Tematik wajib menjaga ketertiban dan kelancaran selama pembekalan serta dilarang merokok.
 7. Peserta KKN-Tematik yang karena sesuatu keperluan mendesak/keadaan luar biasa, sehingga terpaksa tidak hadir, maka harus menginformasikan terlebih dahulu ke Panitia KKN-Tematik.
 8. Peserta KKN-Tematik yang melanggar tata tertib ini dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Panitia sesuai pelanggarannya antara lain :
 • Peringatan secara lisan
 • Membuat laporan materi pembekalan.
 • Pengurangan nilai.
 • Haknya dicabut sebagai peserta pembekalan dan sebagai peserta KKN-Tematik.